همانطور که اطلاع دارید، دانشجویان از طریق سامانه تغذیه ،غذای خود را بر اساس رستوران­هایی که به آن دسترسی دارند رزرو نموده و در زمان تحویل غذا و تنها در صورتی که در آن رستوران رزوری داشته باشند می تواند غذای خود را تحویل بگیرند. در زمان تحویل غذا دانشجو باید احراز شود و اطلاعات رزرو او از سرور (در صورتی که ارتباط برخط برقرار باشد) . یا از اطلاعات ذخیره شده روی دستگاه­های تحویل فعلی دریافت می شود و اگر رزروی داشته باشد، تحویل شدن غذا باید روی سرور (در صورتی که ارتباط برخط باشد) و یا روی دستگاه تحویل ذخیره شده و نوع غذای رزرو شده به آشپز نشان داده شود. طبیعی است در زمانی که دستگاه برخط نیست باید اطلاعات را ذخیره نموده و به مجردی که ارتباط آن برقرار شد اطلاعات خود را به سرور ارسال نموده و آخرین اطلاعات رزرو را از سرور دریافت نماید.

در حال حاضر معماری کلی سامانه تغذیه به این صورت است که سامانه نرم افزاری از طریق وب سرویس اطلاعات مربوط به هر دستگاه را در پایگاه داده متمرکز تجهیزات تغذیه نوشته و اطلاعات ذخیره شده آنها را بازخوانی می نماید. تجهیزات نیز با این سرور پایگاه داده متمرکز به صورت مستمر در ارتباط هستند.

در صورتی که دانشجو رزرو نداشته باشد و یا مشکلات دیگری مانع تحویل غذای او باشد،‌ باید به نحو مقتضی پیام خطای لازم به کاربر و مسئول رستوران اعلام شود.

 • چنانچه روش پیشنهادی شما با استفاده از دستگاه تحویل غذا و ارتباط آن با کارت دانشجویی، غذا را تحویل می‌دهد حتماً به موارد زیر توجه فرمایید:
 • امکان تحویل غذا با کد فراموشی: کد فراموشی یک عدد چند رقمی است. فردی که غذا رزرو نموده است، اما کارت خود را همراه ندارد می‌تواند آن را از سامانه تغذیه دریافت کرده و هنگام تحویل غذا از این کد استفاده نماید.
 • امکان تحویل غذا با رمز دوم: رمز دوم برای مواقعی استفاده می‌شود که کارت دانشجو مفقود شده و یا کارت خود را به همراه نداشته باشد. در این صورت دانشجو می‌تواند با استفاده از این رمز، غذای خود را دریافت نماید. تفاوت این رمز با کد فراموشی در این است که این رمز یک‌بار در سامانه تغذیه ثبت می‌شود و به دفعات می‌توان از آن استفاده کرد، ولی کد فراموشی برای هر وعده غذایی تغییر می‌کند و هر بار باید به سامانه مراجعه کرده و ان را دریافت نمود.
 • امکان دریافت روز فروش: در ساعات پایانی توزیع غذا چنانچه غذا باقی مانده باشد، مسئول رستوران می‌تواند این غذا را به‌صورت روز فروش عرضه نماید. در این موارد، دانشجویانی که رزرو انجام نداده‌اند، باید بتوانند به‌صورت روز فروش غذا دریافت نمایند. این کار از طریق سامانه تغذیه نیز امکان‌پذیر است. در این صورت دانشجو باید به سامانه مراجعه کرده و غذای روز فروش باز شده را رزرو نماید. در راهکار پیشنهادی شما، در هنگام تحویل غذا باید برای خرید غذای روز فروش نیز تدبیری اندیشیده شود.
 • امکان دسترسی به اطلاعات رزرو برای مسئول رستوران: مسئول رستوران باید برای تحویل غذا، امکان سترسی به مشاهده اطلاعات دانشجویانی که رزرو انجام داده‌اند را داشته باشد.
 • نکته: در روش پیشنهادی اصراری به استفاده از کارت دانشجویی برای تحویل غذا نیست: چنانچه روش پیشنهادی برای دریافت غذا نیازی به استفاده از کارت دانشجویی ندارد (مثلاً اگر به جای کارت قرار به استفاده از گوشی تلفن همراه باشد)،‌ باید راهکاری برای کسانی که مثلاً گوشی خود را فراموش کرده‌اند، شارژ باتری آن تمام شده و یا به شبکه وصل نمی‌شود، پیشنهاد گردد. همچنین راهکاری جهت دریافت غذای روزفروش که در بند قبلی به ان اشاره شد ارائه گردد. در این روش­ها راهکار اطلاع نوع غذا و اطلاعات رزرو به آشپز و مسئول رستوران  هم باید پیش­بینی شود.
 • امکان تحویل غذا به هم گروه های تعریف شده شخص: این قابلیت بیشتر در خوابگاه ها کاربرد دارد. نفراتی که دانشجو در سامانه تغذیه به‌عنوان هم گروه خود اعلام می‌کند، در زمان تحویل غذا، هریک از افراد گروه می‌تواند غذای سایر هم گروه‌ها را دریافت نماید. در این شرایط روش پیشنهادی باید در زمان تحویل، امکان مشاهده افراد هم­گروه، غذای هر یک و انتخاب یک یا چند نفر از افراد گروه برای تحویل غذا را فراهم نماید.
 • امکان دریافت غذا به صورت یک‌جا (پکیج): برای مثال دانشجو می‌تواند صبحانه را به‌صورت هفتگی رزرو نماید و در زمان تحویل، صبحانه یک هفته را دریافت نماید.
 • نمایش اطلاعات رزرو در زمان تحویل غذا: در حال حاضر که از دستگاه های تحویل غذا استفاده می‌شود، زمانی که کارت مقابل دستگاه تحویل غذا قرار می­گیرد یکی از پیغام‌های زیر نمایش داده می‌شود. در راهکار پیشنهادی باید برای موضوع نمایش مناسب پیغام­ها نیز تدبیری اندیشیده شود:
 • در صورتی که شخص رزرو داشته باشد: نوع غذای رزرو شده نمایش داده می شود.
 • در صورتی که شخص رزرو نداشته باشد: پیغام «شما رزرو ندارید» نمایش داده می شود.
 • در صورتی که شخص رزرو دارد اما مربوط به این سلف نیست و در محل دیگری است: پیغام «رزرو شما در سلف دیگری است» را نشان می‌دهد.
 • در صورتی که شخص رزرو داشته است و آن را تحویل گرفته است: پیغام «غذا خورده شده است» نمایش داده می شود.

در روش پیشنهادی باید به گونه‌ای مناسب این اطلاعات در زمان تحویل به مسئول رستوران و یا فرد تحویل دهنده غذا نیز نمایش داده شود.