• دو عضو هیئت علمی از دانشکده برق و کامپیوتر

  • مدیران مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

  • دو نماینده از صنعت

  • یک مدیر فناوری اطلاعات از یکی از دانشگاه سطح 1

  • یک نماینده از پارک علم و فناوری دانشگاه