زمان برگزاری دومین جلسه پرسش و پاسخ
1397-08-28

دومین جلسه پرسش و پاسخ در روز چهارشنبه مورخ 97/08/30، ساعت 10:30 در محل ساختمان جدید برق و کامپیوتر، طبقه دوم، کلاس 219 برگزار خواهد شد.