اعلام چکیده‌های پذیرفته شده‌
1397-08-30

در این مرحله 54 طرح توسط شرکت‌کنندگان در سامانه بارگزاری شد و همه‌ی این طرح‌های مورد داوری قرار گرفتند. پس از تکمیل فرآیند داوری، 34 طرح توسط داوران مورد تایید قرار گرفتند و 20 طرح باقی‌مانده از روند داوری خارج شدند. شرکت‌کنندگانی که چکیده طرح آن‌ها پذیرفته شده است، می‌بایست تا تاریخ 97/09/14 مشروح ایده‌ی خود را ارسال نمایند.